Hrčavské Muzeum

Toto nevšední muzeum najdete v malinké obci na pomezí Česka, Slovenska a Polska. Obec Hrčava je obklopená neskutečně krásnou přírodou a v každém místě, které zde navštívíte cítíte obrovský respekt k přírodě i jedinečnému kulturnímu dědictví, které ze života na Trojmezí plyne. Osobitý, mnohdy až svérázný gorolský folklor prozrazuje mnoho o někdejším životě horalů, o jejich sepětí s přírodou ale i o srdečné povaze a pohostinnosti.

Více informací najdete zde.