Naše vína

Naše vinice, které obhospodařujeme, se nachází na všech viničních tratích Velkých Bílovic a díky různému složení půdy, která ovlivňuje charakter jednotlivých vín (mineralitu, hutnost, tóny chutí) nejsou vína stejná. Stáří vinic je také různé, nejstarší je 45let, nejmladší vinice byly vysázeny v roce 2004. Celkově se staráme o 45 000 kusů hlav vinné révy. Každá hlava vyžaduje zimní řez, při kterém se reguluje růst, vyvazování, ve vegetačním období se selektují plodné a neplodné fazochy. V době zaměkávání hroznů se reguluje násada prostřiháváním.Snažíme se o regulovanou sklizeň, každá hlava vinné révy má max.1,5 až 2 kg hroznů, ve výsledku je vyrobené víno plnější, extraktnější.

Vypěstované hrozny se sklízejí ručně při plné zralosti,ve vinném sklepě se melou na šetrném mlýnku, který zároveň odděluje bobule od stopek. Bílé hrozny se ihned lisují na pneumatickém lisu, mošt se odkaluje a tím zbavuje hrubých nečistot. Takto upravený vinný mošt zakvášíme čistou kulturou vinných kvasinek a za nízkých teplot jej necháme prokvasit na víno. Následuje čištění, stabilizování,krášlení.Červené hrozny se melou do nakvášecích kádí, zde za průběžného ponořování matolinového koláče hrozny zkvasí na víno, dále následuje lisování, odkalování, školení.

Vína musíme po celou dobu kontrolovat, přechutnávat v každé fázi výroby. Až jsou vína čistá, stabilizovaná, připravujeme je na lahvování.

Jak jsem se zmínil již dříve, v rámci našich služeb nabízíme také řízené degustace. Při ní samozřejmě prochutnáváme vína, ale také se bavíme o kultuře stolování a konzumaci jak vín, tak s nimi spojenou gastronomií.Vždyť víno a jídlo k sobě neodmyslitelně patří. A správná kombinace těchto dvou věcí jen znásobí výsledný prožitek.